Vår visjon

Hjem » Hestehold » Vår visjon

Velferd for hesten

Jeg har gjort det til min livsoppgave å bidra til å fremme kunnskap om hestens grunnleggende mentale og fysiske behov.

Vi tilbyr

Engene Gård skal bygge velferd for hesten! Vi Kan blant annet tilby:

  • Oppstallingsplasser med tilnærmet optimale og naturlige levekår for hesten
  • Veiledning innen hovtrimming og naturlig hestehold
  • Kurs i hestekommunikasjon
  • Personlig vil jeg arbeide aktivt i hestemiljøet for å bygge forståelse for at et moderne hestehold bør være forankret i faktisk kunnskap om hestens grunnleggende behov.

Min bakgrunn

Jeg er utdannet sivilagronom ved Landbrukshøgskolen i Ås (i dag Universitet for Miljø og Biovitenskap) og har hatt vanlige jobber i mange år. Hele tiden har jeg dog visst at på et eller annet tidspunkt var det gård jeg skulle drive.

Jeg har jobbet med personalarbeid, headhunting, drevet bensinstasjon med 15 ansatte, og i tillegg vært så heldig å få reise en del i verden. Jeg har bodd i USA, Australia, Tyskland og Sveits, noe jeg fant utrolig spennende og er takknemlig for å ha fått oppleve.

I min ungdom hadde jeg egen hest, og på mine reiser har jeg sporet opp hester der jeg kunne. I Australia red vi, og overnattet ute ”in the Australian outback”, og i USA ble jeg introdusert for westernridning i The Rocky Mountains.

På søken etter kunnskap om hesten

I 2002 kjøpte jeg Engene Gård og gikk til anskaffelse av hester. Da ble jeg for første gang alvorlig utfordret på mine kunnskaper om hesten. Alle i hesteverden vet at spør du ti forskjellige ”hestekyndige”, får man forskjellige svar! Det gjorde jeg også! Jeg fant ut at her måtte jeg gå annerledes frem, og bestemte meg for å undersøke hva som fantes av forskningsbasert viten om hest. Jeg fant ut at det er gjort relativt lite forskning på dette området, men noe er der jo. Interessant er det at mange av resultatene man har kommet frem til gjennom tidene, ikke er blitt allment kjent og integrert i vårt hestehold i dag. Faktisk opplever jeg tvert i mot, at mange ikke ønsker å få sine etablerte sannheter utfordret!

Sammenhengen mellom hestens helse og levekår

Selv begynte jeg først i voksen alder å stille spørsmål ved min egen oppfatning av hestens behov. Etter å ha holdt på med hester hele min ungdom, trodde jeg at jeg visste mye, men i dag ser jeg at mange med meg sitter inne med ”etablerte sannheter” vi fikk som unge, uten at de sannhetene egentlig har noen rot i virkeligheten dessverre. Vi hadde heller ikke den gangen vett til å stille spørsmålstegn ved det de eldre på stallen sa og gjorde. De visste jo best!

I dag finnes det forskning som belyser sammenhengen mellom hestens helse og dens faktiske liv i samspill med oss mennesker! For oss er dette arbeidet genuint og overbevisende, og det har gjort et dypt inntrykk.