Naturlig hestehold

Hjem » Hestehold » Naturlig hestehold

Naturlig hestehold i Vestby

Hesten er et steppedyr som lever på store åpne områder. Den går ca 3 mil og spiser ca 20 timer i døgnet.

Hvorfor velge et naturlig hestehold/utegang?

Målet med et naturlig hestehold er å skape omgivelser som gjør at hesten trives og holder seg frisk! Noen av oss konkurrerer på høyt plan, andre rir kun på ridebanen eller småturer, men uansett så er alt vi bruker hesten til noe den ikke ville gjort dersom den var vill og fri. Vi mennesker stiller store krav til hesten gjennom den individuelle bruken hver enkelt av oss har av den. Derfor er det viktig for hestens helse, at så mye som mulig rundt hesten blir tilrettelagt så nært opptil det som er det naturlige for den.

Hva er det som generelt får et dyr til å trives og holde seg friskt?

Det er tankevekkende å se på dyreparkene våre, som har gjennomgått en rivende utvikling de siste 50 årene. Tidligere stod også de større ville dyrene i trange bur for at publikum enkelt kunne beskue dem, når de vandret i de zoologiske hagene. Utviklingen har vært enorm. Idag kan vi oppleve dyrene i store trivelige naturparker der hver dyreart har fått et område formet mest mulig likt de omgivelsene de levde i som ville dyr. Hvorfor det? Jo, fordi dyreparkene etterhvert erkjente at dyrene måtte trives hvis de skulle overleve og holde seg friske i fangenskap over lengre tid – og dyreparkene ble belønnet med at dyrene nå formerte seg. Dette var nytt, det var sensasjonelt, det skapte vekst i publikumsbesøk – og det skapte velferd for dyrene.

Hva er hestens naturlige omgivelser?

Hesten er et steppedyr som lever på store åpne områder. Den går ca 3 mil og spiser ca 20 timer i døgnet. Hesten lever i store flokker der én holder vakt hele tiden slik at de andre skal kunne slappe av. Den er et meget sosialt dyr med angst for å bli alene. I naturen vil en hest alene ikke kunne overleve. Hesten er også veldig klaustrofobisk og søker ikke inn i huler slik mange dyr gjør. Den tåler store naturlige temperaturskifter. Enkelte steder der hester lever, er det en temperaturforskjell mellom dag og natt på opp til 50 grader. Det er ikke noe problem da den bl.a. har en pels som på en optimal måte både isolerer og ventilerer.

Menneskene har brukt hesten som avls- og tamdyr gjennom de siste 3000 årene. Likevel har ikke dette kunnet endre på dens naturlige livsfunksjoner som er utviklet over de 50 millioner år hesten har eksistert.